Basic Bobath kurz v Krakowě – červen 2017

V červnu proběhl ve spolupráci s Rehabilitačním centrem v polském Krakowě Basic Bobath kurz pro dospělé pacienty s neurologickým deficitem.

Kurz byl velmi inspirativní a vzájemně obohacující díky velkému odbornému zájmu všech účastníků kurzu. V rámci kurzu proběhla také instruktáž rodinných příslušníků při plánování následné domácí rehabilitace (viz foto). Přímo na kurzu jsme realizovali jeden z důležitých principů Bobath konceptu, a to je aktivní zapojení rodinných příslušníků do terapie.

Workshop v Hrabyni a Chuchelné červen 2017

 

V červnu 2017 proběhly v RÚ Hrabyně a v RÚ Chuchelná dva odborné semináře na téma „Bobath koncept v ošetřovatelské péči“.

Cílem bylo sjednotit a aktualizovat postupy ošetřovatelské péče a zakomponovat je do celkové terapie neurologických pacientů. Výsledkem by měla být intenzivní, kvalitní a efektivní rehabilitace, do které jsou zahrnuti i pacienti s těžkým neurologickým deficitem, kteří se v těchto zařízeních léčí.

Součástí praktické části byla rovněž ergonomie práce ošetřovatelů, kteří jsou vystaveni nemalé fyzické zátěži. Byla tak nastartována aktivní mezioborová spolupráce. Věřím, že tento dialog vydrží i do budoucna a že díky této týmové spolupráci bude RÚ Hrabyně ukázkovým pracovištěm a inspirací i pro ostatní obdobné zařízení v České republice.