Bobath koncept

Bobath koncept je diagnosticko – terapeutický přístup orientovaný na řešení problémů pacientů  s poruchami funkce, pohybu a posturální kontroly způsobenými lézí CNS. (IBITA 1996)

Nese jméno a historicky vychází z práce Berty a Karla Bobathových. Díky mimořádné spolupráci fyzioterapeutky a lékaře vznikl v letech 1940 – 1950 zcela nový přístup hodnocení a terapie pacientů s poruchami centrálního nervového systému, zejména dětí s dětskou mozkovou obrnou a dospělých pacientů po cévních mozkových příhodách.

V roce 1984 byla se souhlasem manželů Bobathových založena mezinárodní asociace s cílem dále rozvíjet Bobath koncept a vytvořit standardizované kurzy, které budou odpovídat poznatkům současných neurověd.  Od roku 1996 je tato společnost známá jako International Bobath Instructors Training Association (IBITA, Mezinárodní asociace instruktorů Bobath konceptu).

Bobath instruktor Ph.D. Kateřina Macháčkova a senior Bobath instruktor Elia Panturin
Bobath instruktor Ph.D. Kateřina Macháčkova a senior Bobath instruktor Elia Panturin