Archiv rubriky: Proběhlé akce

Kurz Albertov 2022/2023

Poslední část kurzu byla zaměřena na terapii horní končetiny.

 

Kolegové si poradili i s těžce spastickou končetinou, komplikovanou sekundárními změnami na měkkých tkáních a poruchou postury trupu.

 

Obnova senzoriky je předpokladem pro zlepšení motorické funkce ruky. Propojení jednotlivých motorických komponent v rámci Task oriented training je v souladu se současnými poznatky EBM o efektivitě tréninku.

Skupina fyzioterapeutů a ergoterapeutů, kteří se na kurzu poznali, navázali přátelské vztahy a pochopili své nezaměnitelné role při terapii pacientů.

15-th MOTOR CONTROL SUMMER SCHOOL IN OLOMOUC, CZECH REPUBLIC!

V termínu 31.5. – 4.6. 2018 se konala pod záštitou Fakulty zdravotnických studií University Palackého a Rehabilitační kliniky FN Olomouc výjimečná odborná akce, na které se sešly osobnosti, které se angažují v problematice “motorické kontroly” lidského pohybu jak při fyziologických, tak při patologických podmínkách poškozeného mozku. Celý odborný program probíhal formou interaktivní diskuse, kterou s vtipem, nadhledem a grácií moderoval prof. Mark Latash. Workshop otevřel první přednáškou prof. Feldman: The origin of directional sensitivity of neurones in the context of referent control of motor actions.

Po něm následovali další řečníci:

    • Gregor Schöner: What processes must be in place to achieve arm movements oriented at objects?
  • John Rothwell: Using transcranial brain stimulation methods to probe motor physiology

 

    • Mindy Levin: Threshold position control: implications for normal and disordered motor control
  • Matthew Tresch, Yuri Ivanenko: Development of human locomotion.
  • Marco Santello: Neural control of the hand: Integration of experimental approaches to study sensorimtor control and learning
  • Mark Latash: Stability of action and perception: The example of the human hand.Mé velké poděkování patří Mgr. Petře Bastlové, Ph.D., která byla hlavní organizátorkou této vynikající akce.

 

Fotky

Basic Bobath kurz poprvé v Gdaňsku – červen 2018

Na jaře 2018 jsem byla pozvaná poprvé lektorovat kurz v polském Gdaňsku. Byla jsem velmi mile překvapená jak krásou města a blízkého okolí, tak nadšenými a spolupracujícími polskými terapeuty. Všichni byli fyzioterapeuti s různou délkou klinické praxe a obrovským zájmem o problematiku neurologicky postižených pacientů.

Zajímavá pro mě byla problematika spastické ruky. Dle získaných informací se v Polsku u pacientů po CMP standardně a dlouhodobě aplikuje botulotoxin do problematických svalových skupin. Několik takových chronických pacientů jsme měli možnost léčit. U žádného z nich funkční stav jejich paretické horní končetiny nebyl dobrý. Neměli jsme možnost nahlédnout do jejich zdravotnické dokumentace na záznam průběhu léčby, ale dle ústního sdělení každý z nich absolvoval následnou rehabilitaci, obvykle byl poučen o stretchingovém programu. Nikdo z nich neměl aplikovanou jakoukoliv ortézu a ortotická péče u neurologické ruky není v Polsku zavedena.

Fotky

Další dokončený kurz Bobath konceptu – prosinec 2017

Další ukončený certifikovaný kurz Bobath konceptu.

V prosinci 2017 byl úspěšně dokončen další kurz Bobath koncept pro dospělé. Pracovně se na něm setkali fyzioterapeuti a ergoterapeuti z České republiky i ze Slovenska. Je vždy mou velkou radostí a odměnou, když si na absolventi kurzu odvážejí nejen nové znalosti a dovednosti, ale také vzájemné profesní pochopení a přátelství.