Advanced Bobath kurz Liberec 5. – 9. 11. 2018

„Souhra mezi mobilitou a stabilitou jako předpoklad pro rehabilitaci funkčních aktivit horní končetiny……“

V termínu 5.11.- 9.11. 2018 se uskutečnil v Liberci další Advanced Bobath kurz. Hlavní lektorkou byla paní Hanna Aviv z Německa.

Nosné téma kurzu bylo „The interplay between mobility and stability in persons with neurological lesions as a prerequisite for rehabilitation of functional activities of the upper limb.“

Kurz měl vynikající úroveň. Mohu s potěšením říct, že se na kurzu sešlo 16 zkušených ergoterapeutů a fyzioterapeutů, a přesto jsme se opět hodně naučili a měli o čem přemýšlet

Nemalou zásluhu na tom nese i hlavní organizátorka kurzu Hanka Kafková, která kurz výborně připravila a současně z velké části i tlumočila. Za všechny účastníky jí patří můj dík.

Další dokončený kurz Bobath konceptu – prosinec 2017

Další ukončený certifikovaný kurz Bobath konceptu.

V prosinci 2017 byl úspěšně dokončen další kurz Bobath koncept pro dospělé. Pracovně se na něm setkali fyzioterapeuti a ergoterapeuti z České republiky i ze Slovenska. Je vždy mou velkou radostí a odměnou, když si na absolventi kurzu odvážejí nejen nové znalosti a dovednosti, ale také vzájemné profesní pochopení a přátelství.